Wetenschap - - - wetenschapsoriëntatie voor 2-vwo

Bij dit vak denken we na over de vraag wat wetenschappelijke kennis eigenlijk is, hoe je wetenschappelijk onderzoek doet en wat je daar aan zou kunnen hebben. Daarnaast zullen we in de lessen ook zelf wetenschappelijk onderzoek doen. Verschillende vakdocenten verzorgen het vak wetenschap dat voor de leerlingen in vwo 1 (drie lesuren) en vwo 2 (twee lesuren) op de lessentabel staat.

 

 

Wetenschap gaat verder dan alleen de lessen binnen het vak wetenschap. Docenten verzorgen in hun reguliere lessen ook vakonderdelen die de wetenschappelijke vaardigheden van de leerlingen vergroten. Daarnaast organiseert het Koning Willem II College al vele jaren de ‘Dijksterhuislezing’. In deze lezing spreken gerenommeerde gastsprekers vanuit hun vakgebied over een bepaald thema. De afgelopen jaren waren bijvoorbeeld historicus Maarten van Rossem, filosoof Bas Haring en natuurkundige Robbert Dijkgraaf te gast. Daarnaast organiseert de school speciaal voor leerlingen uit vwo 1 en vwo 2 de ‘Kleine Dijksterhuislezing’. 

 

Om het vak wetenschap goed vorm te geven, is het Koning Willem II College lid geworden van de WON Akademie. De WON Akademie stimuleert oriëntatie op wetenschap in het vwo, zodat leerlingen beter voorbereid zijn op een wetenschappelijke vervolgopleiding. We verzorgen speciale onderzoekslessen, organiseren onderzoekswedstrijden en werken samen met wetenschappers van verschillende universiteiten in Nederland.

 

Bij het vak wetenschap in 2-vwo leer je een onderzoek uit te voeren volgens de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode. Je leert een daarbij behorende onderzoekstaal en methode voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan anderen. Bovendien leer je hoe je een onderzoek gaat doen in teamverband. Daarvoor krijg je te maken met begrippen uit het projectmanagement en de methode SCRUM.