Informatica in de bovenbouw van havo & vwo

AFI AFstudeerproject Informatica Presentaties - SCHOOLEXAMEN PO6

Maandag 25 maart 2019 vinden de afstudeerpresentaties informatica plaats.

De presentaties van het afstudeerproject informatica vinden plaats in het informaticalokaal F207.

 

Voorafgaand aan de toetsweek, dus in week 12 moet het volledig ingevuld en ondertekend beoordelingsformulier ingeleverd zijn in de map met het eindverslag voor de vakjury. Elk team bereid een wervelende afstudeerpresentatie voor in lokaal F207, en zorgt er zelf vooraf dat alle hardware en software in lokaal F207 goed en vlot functioneert (en heeft alles vooraf goed getest). Het team is zelf verantwoordelijk voor de goede werking binnen de daarvoor gereserveerde tijd. Elk teamlid heeft een gelijkwaardig aandeel in de presentatie en komt ongeveer even lang aan het woord.


We beginnen precies op tijd met een strak tijdschema in lokaal F207.

Helemaal onderaan het programma voor deze zitting.

 

Na de afronding van de afzonderlijke leerstofonderdelen voor het vak informatica zijn de leerlingen informatica in 5-havo en 6-vwo begin januari gestart met het afstudeerproject informatica. In dit project komen de verschillende vak onderdelen bij elkaar en wordt er samengewerkt in een projectteam. In teamverband wordt er een informatiesysteem gebouwd volgens de eerder behandelde methodieken.

De teams maken deel uit van BroSoft, een fictief IT-bedrijf dat softwareproducten ontwikkelt voor andere bedrijven, instellingen of verenigingen. De IT-manager, dhr. De Brouwer, heeft de leiding over een aantal IT-teams van BroSoft.

Projectmanagement, projectplan, vooronderzoek, informatieanalyse, Deming cirkel, organisatiestructuren, organigram, software engineering, watervalmodel, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, realisatie, broncode, compileren, DBMS, primaire sleutels, vreemde sleutels, gebruiksfase, interface, Flash, HTML, CSS, client-server systemen, dynamische websites, Open Source, OSI- en TCP/IP-model, Apache, CMS Joomla, Prince-2, SCRUM, tijdregistraties en nog veel meer begrippen komen bij de verschillende teams om de hoek kijken. Tja, informatica kent een vakjargon dat veel afkortingen bevat.

Als een vanzelfsprekendheid worden de taken verdeeld en verwerven de teamleden hun eigen specialisaties. Daarbij wordt niet geschroomd nieuwe stukken (vaak Engelstalige) literatuur eigen te maken, research uit te voeren en het geheel toe te passen in het te bouwen informatiesysteem. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het geheel meer wordt dan de som der delen. Het teamwork is van groot belang. Met ups en downs worden de doelstellingen uit het projectplan in meer of mindere mate bereikt en wel... door de projectteams zelf!!!

Presentatie
Tijdens de presentatie geeft elk team door middel van een (PowerPoint)Presentatie aan wat ontwikkeld moest worden en hoe dat gerealiseerd is.
Het belangrijkste onderdeel vormt de demonstratie van de gemaakte producten. Werken de gemaakte onderdelen goed (en werken de gemaakte onderdelen goed samen) en is de prestatie van voldoende niveau. Heeft het team tijdig aanpassingen gemaakt als dat nodig mocht zijn om tot een goed product te komen en is een en ander goed in het eindverslag verwerkt. 
Tot slot wordt kort ingegaan op de samenwerking in het team en met de eventuele opdrachtgever, en er worden vragen  beantwoord.
De presentatie moet vlot verlopen, elk teamlid neemt een evenredig deel van de presentatie voor zijn/haar rekening. Het moet een wervende en wervelende presentatie worden.... waarbij het IT-bedrijf BroSoft goed uit de verf komt.

 

De presentaties worden beoordeeld door de medekandidaten en door een deskundige vakjury.

 

Onderstaand het programma (tijden bij benadering).

Programma afstudeerpresentaties informatica

maandag 25 maart - lokaal F207: 13.00u - 16.00u

 

Afstudeerproject informatica - teams

Tijd

Teamnr

Naam

Onderwerp

 13.00u

5 (H)

Bart van Aarle

P: User experience

   

Lennart Feijen*

 
   

Niels Janssen

 
   

Stijn van Loon

 

 13.15u

3 (V)

Bart van Hest*

P: User experience

   

Pleun Reijrink

 
   

Annabel Verspeek

 

 13.25u

6 (H)

Sa'ad Abdullah*

R: Computational science

   

Colin Elshout

 
   

Marijn van Heijst

 
   

Nillus van Oort

 

 13.40u

1 (V)

Youssri Abaghough

R: Computational science

   

Dalin Bagiran

 
   

Roy van Oosterwijck*

 

 13.50u

9 (H)

Jip Kivits

N: Security

   

Tygo van de Lisdonk*

 
   

Hidde Muntinga

 

 14.00u

7 (H)

Alfadel Al-Kasid

E: Architectuur en

   

Mustafa El Ghazzali

N: Security

   

Furkan Ongan*

 

 14.25u

8 (H)

Eva Coomans

F: Interactie

   

Sanne van Iersel

 
   

Fitore Uka*

 

 14.35u

4 (V)

Max van Eijndhoven

F: Interactie

   

Rutger Helmink*

 
   

Lars Kros

 

 14.45u

10 (H)

Thorben Mallens*

M: Physical computing

   

Sebastiaan van de Schoot

 
   

Mels van de Vijver

 

 15.00u

2 (V)

Jochem van Hulten*

I: Cognitive computing

   

Marijke van Iperen

 
   

Sem Kivits

 

 15.15u

SLOT

Marijn van Wezel

 

 * = projectleider/scrummaster