Informatica in de bovenbouw van havo & vwo

Informatie- en communicatie technologie (ICT) in havo-4

De leerstof bij het vak informatica bestaat uit theorie (basis informatica) en vooral uit praktijk.

Bij informatica gaat het niet alleen om het eindproduct maar vooral om de weg daar naar toe. Het is vooral de bedoeling dat je dingen zelf leert uitzoeken. Als je enkel iets moois kunt maken door de docent of je medeleerlingen jouw problemen te laten oplossen schieten we het doel voorbij en heb je eigenlijk niet echt iets geleerd: je leert dan enkel papegaaien. Niet boos worden dus als je docent zegt dat je het zelf moet uitzoeken, dat is namelijk echt de bedoeling. Het is voor de docent een fluitje van een cent om het even voor te doen .... en daarna kun jij het de volgende les weer niet. Je begrijpt dat vast wel... ;-) 

Het derde trimester: datacommunicatie & netwerken, beveiliging, dbms, sql, html/css/php

In het derde trimester staan datacommunicatie & netwerken, dbms & databases, sql en html/css/php centraal.

Voor de verwerking van de speciale opdrachten (korte opdrachten) en praktijkopdrachten maak je gebruik van een schrift of map. We doen dus niet alles digitaal.

De verwerking van al deze opdrachten online en in je map of schrift vormen je dossier informatica. Het dossier informatica wordt betrokken bij het bepalen van de cijfers informatica voor proefwerken en schoolexamens.

De leerstof bij het vak informatica bestaat uit theorie (basis informatica) en praktijk.

Datacommunicatie & netwerken

Op Instruct-Online verwerk je module 5: Datacommunicatie & netwerken.

 

 

HTML/CSS/PHP en client-server systemen

Op Instruct-Online verwerk je van de programmeermodulen: PHP 5 en MySQL de hoofdstukken 1 tot en met 10.

Basis informatica 1 & 2 & 3

Gedurende het gehele trimester werk je aan het vakjargon (vaktermen) uit de ICT, zodat je de verschillende begrippen uit de informatica een plaats kunt geven. Begrijp je een bepaald begrip niet dan zoek je dat op via Internet (bijvoorbeeld wikipedia), vaktijdschriften of raadpleeg je klasgenoten of je docent.

Bestudeer de onderdelen basis informatica 1 & 2 & 3 van het 3e trimester.

Schoolexamens

In het derde trimester krijg je twee schoolexamens die over de volledige leerstof van het schooljaar gaan. Een theorie schoolexamen (se4) van 50 minuten en een praktisch schoolexamen (po4) van 100 minuten in toetsweek 3.