Informatica in de bovenbouw van havo & vwo

Informatie- en communicatie technologie (ICT) in vwo-4

De leerstof bij het vak informatica bestaat uit theorie (basis informatica) en vooral uit praktijk.

Bij informatica gaat het niet alleen om het eindproduct maar vooral om de weg daar naar toe. Het is vooral de bedoeling dat je dingen zelf leert uitzoeken. Als je enkel iets moois kunt maken door de docent of je medeleerlingen jouw problemen te laten oplossen schieten we het doel voorbij en heb je eigenlijk niet echt iets geleerd: je leert dan enkel papegaaien. Niet boos worden dus als je docent zegt dat je het zelf moet uitzoeken, dat is namelijk echt de bedoeling. Het is voor de docent een fluitje van een cent om het even voor te doen .... en daarna kun jij het de volgende les weer niet. Je begrijpt dat vast wel... ;-) 

Het derde trimester: toegepaste informatica & innovatie

In het derde trimester staat toegepaste informatica en innovatie centraal. 

Innovatie staat voor het gebruik/toepassen van moderne technologieën, vernieuwing en modernisering.

1 Flash

Je leert met Adobe Flash een animatie maken, die je bijvoorbeeld kan gebruiken bij het creëren van een eigen website. Daarbij komen enkele begrippen uit de filmindustrie aan de orde, zoals het gebruik van een tijdlijn, het gebruik van frames en het toepassen van motion tweening.

Behandeld worden: tekenen met Flash, frame, hoofdframe (=keyframe) voor bewegende beelden, lagen, voorgrond en achtergrond, filmclip, bewegingsgeleider, motion tweening, roteren, broncode van rollende_bal.fla en animatiefilm als rollende_bal.swf (bestand - film exporteren).

Een dergelijke animatie kan je opnemen in een website en tonen op computer, tablet of smartphone. In 5/6-vwo krijg je te maken met html5 waarin je leert dit soort animaties in html5 code te verwerken. Tal van bedrijven gebruiken dit soort animaties om hun informatie beter inzichtelijk te maken voor de klanten.

2 Photoshop

Je gaat aan de slag met twee practica photoshop, zodat je leert hoe je een dergelijk programma handig kan gebruiken bij het creëren of het aanpassen van afbeeldingen. Je leert diverse soorten afbeeldingen (verschillende bestandsformaten) samen te voegen tot een geheel: een poster.

Je leert werken met lagen en hoe je die lagen uiteindelijk weer samen kan voegen tot een geheel.

3 Privacy & beveiliging

Je krijgt enige informatie over het tegen gaan van hackers via een firewall, tegen gaan van virussen met een antivirusprogramma, tegen gaan spam met een spamfilter, tegen gaan van phishing met een antiphishing filter en het tegen gaan van spyware met een spyware filter. Je leert het belang van updaten van het besturingssysteem van een computer om 'lekken' te voorkomen. Je krijgt enige informatie over het 'kraken van databases' door middel van een sql-injectie. En we bekijken allerlei apparaten/documenten waarin zich een computer (chip) bevindt die gegevens over je heeft of kan verzamelen. We maken gebruik van NFC (Near Field Communication) om gegevens van je paspoort of ID kaart uit te lezen. Hiermee hopen we je wat meer inzicht in het belang van privacy & beveiliging te geven.

4 Een professioneel werkstuk

Je leert hoe je het programma MS WORD gebruikt om een professioneel werkstuk te maken. Aan de orde komen bijvoorbeeld het indelen in secties, gebruik van de automatische paginanummering, de kop- en voetteksten, de stijlen, de koppen, een geautomatiseerde inhoudsopgave en het gebruik van tekstvakken. Je maakt een werkstuk over 'The Big Five' bestaande uit de vijf secties: 1 Titelpagina
2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 Werkstuk 5 Kaft aan de achterkant.

Bij een professioneel werkstuk maak je gebruik van de verschillende componenten die in dit practicum belicht worden. In 6-vwo maak je een profielwerkstuk (PWS), een masterpiece als voorbereiding voor je studie op universiteit of hogeschool, waarin je gebruikmaakt van wat je in dit practicum leert. Daarin moet je aantonen een goed werkstuk, zowel qua vormgeving als qua inhoud, te kunnen maken.

5 Verwerken van tabellen & grafieken

Je leert hoe je met MS Excel tabellen verwerkt en tabellen omzet in keurig ogende grafieken. Aan de orde komen het gebruik van data, cellen, formules en diagrammen. Handig bij verschillende opleidingen en vakken, en natuurlijk ook voor je PWS in 6-vwo.

 

 

 

 

6 Augmented Reality

Aurasma is een technologie waarbij de realiteit en de virtuele wereld met elkaar gecombineerd worden: dit heet Augmented Reality (A.R.). Het is bruikbaar op de iPhone, iPad en de nieuwe Android apparaten. Zoals je met GameMaker gebruik hebt gemaakt van Virual Reality (V.R.), een virtuele wereld, breid je bij Augmented Reality de reële wereld uit met ondersteunende virtuele beelden. Je kunt bijvoorbeeld aan een bestaande afbeelding (de trigger) een filmpje of simulatie koppelen. Als bijvoorbeeld een persoon een afbeelding scant krijgt hij/zij het filmpje of simulatie te zien. Dit biedt tal van mogelijkheden in bijvoorbeeld de journalistiek of in de educatie.

7 Ethiek & informatica

Ethiek: geheel van morele principes. Wat is ‘ethisch’? Wat vindt men ‘juist’ gedrag? Tijdens de les informatica debatteren wij over enkele onderwerpen uit de informatica die met ethiek te maken hebben. Als je tijdens het debat iets wil zeggen, ga je staan. Je wacht dan tot je van de gespreksleider de beurt krijgt en dan mag je je argumenten laten horen. Drie klasgenoten fungeren als jury, één klasgenoot fungeert als gespreksleider.

8 Relationele databases

Een database vormt de kern van elk informatiesysteem. In heel veel databases staan al gegevens van je opgeslagen. Je leert hoe een relationele database in elkaar zit. We maken daarbij gebruik van MS Access. Je leert hoe gegevens worden opgeslagen in een database. Daarbij komen de volgende begrippen aan de orde: Wat is een relationele database, DBMS ( = DataBase Management System), een record, veld, primaire sleutel, vreemde sleutel, privacy en beveiliging. In dit schooljaar een kleine inleiding. In 5-vwo en 6-vwo wordt bij het examenvak informatica uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden en de beveiliging van relationele databases en de bijbehorende 'vraagtaal' SQL en maken we ook gebruik van MySQL voor databases op Internet.