Informatica in de bovenbouw van havo & vwo

Informatica in de examenklas

Dit schooljaar begin je met de instruct module 'Projectmanagement', module 6. In deze module leer je wat een project is en hoe je een project moet aanpakken. Wat je in deze module leert gebruik je bij je afstudeerproject informatica, kortweg AFI.

Tijdens dat AFstudeerproject Informatica ontwerp en bouw je een compleet informatiesysteem in teamverband. Dat compleet informatiesysteem bevat onder andere een dynamische website (dus een website waar een relationele database deel van uit maakt).

Module 7 is heel erg praktisch van aard. In deze module leer een aantal informatica methodieken om een relationele database / dynamische website te ontwerpen en te bouwen. Je leert de vierde generatie programmeertaal SQL, waarbij zowel SQL-DML als SQL-DDL aan bod komen. De taal SQL, Structured Query Language, gebruik je om een database te creëren, te beheren en te bevragen.

Verder leer je in module 7 een contextdiagram maken en toe te passen, je leert DFD's (Data Flow Diagrammen) gebruiken, leert via ERM (Entity Relationship Modeling) een relationele database bouwen en je leert hoe je via html / css / mysql een dynamische website maakt met alles erop en eraan. Je leert bijpassende (web)apps maken voor pc, laptop, tablet en/of smartphone om de dynamische website te raadplegen.

Bij alle onderwerpen kijken we ook naar innovatie en praktische toepasbaarheid van de verschillende items die te maken hebben met informatie- en communicatie technologie (ICT).

Bij je werkzaamheden maak je gebruik van de welbekende Deming Circle:

Alles wat je eerder hebt geleerd komt bij elkaar in de laatste fase van je opleiding informatica/ICT.

Kortom - heel veel praktijk in dit schooljaar.

Het examen informatica betreft een schoolexamen: je sluit het vak in toetsweek 2a af met een presentatie van je informatiesysteem in het auditorium voor een deskundige jury, genodigden, ouders en (oud)leerlingen informatica.

Veel succes!!