Informatica in de bovenbouw van havo & vwo

Het examenprogramma op de havo omvat 320 klokuren. Dat betekent dat 'de gemiddelde leerling' zo'n 320 klokuren (in 4- en 5-havo samen) aan informatica moet besteden om een voldoende te kunnen behalen. Dat geldt overigens ook voor de meeste andere examenvakken. Omdat het vak veel praktijk kent is dat voor de meeste leerlingen geen probleem. Het is een modern vak en wat je bij dit vak leert kan je toepassen in zowat elke vervolgopleiding.

Die 320 klokuren zijn verdeeld over contacturen en huiswerkuren. Het vak kent drie lesuren in 4-havo en drie lesuren in 5-havo (de contacturen), gegeven door de docent informatica. Daarnaast krijg je om de zes weken, in 4-havo, een blokuur praktijk op de maandagmiddag, gegeven door de ict-onderwijsassistent. Deze uren noemen we de icp-uren (informatica praktijk uren).

In het algemeen komt deze verdeling van uren er op neer dat je naast één lesuur informatica op school ook nog één lesuur (50 minuten) aan het vak informatica als huiswerk moet besteden. Gemakkelijk te onthouden dus. Je werkt dus zo'n 300 minuten per week aan het vak (150 minuten in de les en 150 minuten als huiswerk). Als je je planning daarop afstemt komt het vast goed.

De icp-uren worden op de maandagmiddag verzorgd door de ict-onderwijsassistent dhr. Van Eijk. Voor het verwerken van de leerstof in de icp-uren kun je 10 punten behalen. Deze punten worden verwerkt in het cijfer van de praktijktoetsen (proefwerken en later schoolexamens) voor informatica. De icp-uren gaan voor het inhalen van de proefwerken op de maandagmiddag. Maak dus goede afspraken en houd rekening met de icp-uren in je planning.

De verwerking van de huiswerkopdrachten (instruct-online) en de uitvoering van de verschillende praktijkopdrachten leveren een beoordeling op voor je dossier. Als je dat werk goed uitvoert (huiswerk altijd af, goed verbeteren, laten afvinken) dan ontvang je daarvoor eveneens 10 punten, die meetellen voor proefwerken en schoolexamens. Voor een proefwerk of schoolexamen kan je 100 punten behalen. Die 10 punten heb je dus al 'in  de pocket' als je je werk naar behoren doet en je huiswerk altijd af hebt.

Informatica is een vrij te kiezen examenvak voor alle profielen. Bovendien is het vak ook te kiezen als profielkeuzevak in het profiel natuur & techniek, zoals je het onderstaande schema kunt zien.